मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
समज

माणसं समजून घेणं जेंव्हा कठीण असतं, तेंव्हा परिस्थिती समजून घ्यावी!

सुप्रभात
निरोगी मन

दुसऱ्याला आनंदी बघायला आवडणं हे अतिशय निरोगी मनाचं लक्षण आहे!

सुप्रभात
व्यवहार

व्यवहार तर भरपूर होतात. मात्र जीवनात सुख विकणारा आणि दुःख विकत घेणारा कधीच भेटत नाही!