मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
आपली माणसं

पैशांची गरज भासली तर ते व्याजानेही मिळतात पण,
माणसाची साथ व्याजाने मिळण्याची सुविधा अजुन तरी सुरु झालेली नाही. म्हणून नाती जपा.
आनंदात काय परकेसुद्धा सामील होतात पण न बोलवता दु:खात

...अजून पुढं आहे →

सुप्रभात
सौंदर्य

सौंदर्या पेक्षा स्वभावावर प्रेम करा कारण,
सौंदर्य फसवेल पण स्वभाव नाही!

सुप्रभात
पर्याय

आयुष्यात जिथे पर्याय
म्हणून कुणी नसतं
तिथे उत्तर म्हणुन स्वतःच
उभं रहायचं असतं,
ते पण थाटात!