मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
यश

यशस्वी व्हायचे असेल तर कुटुंब आणि मित्रांची गरज असते पण यशाचे शिखर गाठायचे असेल तर शत्रु आणि स्पर्धकांची गरज असते.

सुप्रभात
खरी किंमत

तहान नसताना पाण्याची बाटली गच्च भरलेली असेल तरी तिची किंमत वाटत नाही पण सणकून घसा कोरडा पडला की बाटलीच्या तळाशी शिल्लक असलेलं घोटभर पाणी देखील अमृतासमान मोलाचं वाटतं. माणसाचं पण

...अजून पुढं आहे →

सुप्रभात
मन...

चेहऱ्यावरचं तेज हे तुमच्या अंतःकरणातल्या विचारावर अवलंबून असतं. मनात आत्मविश्वास असला की चेहरा तेजस्वी दिसतो. मनात इतरांविषयी प्रेम असलं की चेहरा सात्विक दिसतो. मनात इतरांविषयी आदर असला की चेहरा नम्र

...अजून पुढं आहे →