मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
संत आणि वसंत

"संत" आणि "वसंत" मध्ये एक साम्य आहे.
जेव्हा वसंत येतो, तेव्हा प्रकृती सुधारते आणि
जेव्हा "संत" येतात तेव्हा "संस्कृती" सुधारते!

सुप्रभात
लोकं

जग काय म्हणेल हा विचार करु नका.
कारण लोक फार विचित्र आहेत.
अपयशी लोकांची थट्टा करतात.
आणि यशस्वी लोकांवर जळतात!

सुप्रभात
माऊली माऊली

रोज विसरावा तो अहंकार
नित्य स्मरावा तो निरंकार।
काम, क्रोध करतो सर्वनाश
अती लोभात होतो विनाश।
हृदयात ठेवा भाव निस्वार्थ
अनुभवावे सुख ते परमार्थ।
मितभाषी असतो सदासुखी
व्यर्थ बोलेल तो

...अजून पुढं आहे →