मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
वेळ

वेळच शिकवते ऐकुन घ्यायला नि सहन करायला.
नाहीतर प्रत्येकजण स्वत: एक राजाच असतो!

सुप्रभात
माणसं

नाजूक पाकळ्या किती सुंदर असतात,
रंगीत कळ्या रोजच उमलत असतात!
नजरेत भरणारी सर्वच असतात,
पण हृदयात राहणारी
तुमच्या सारखी माणसं
फारच कमी असतात..

सुप्रभात
शुभ सकाळ

रोजच "शुभ सकाळ" म्हणाल्यावर दिवस
चांगला जातो असं काही नाही किंवा
पाठवणारा खुप मोठा तज्ञ असतो असंही नाही.
पण शुभ सकाळ पाठवताना आपण ज्यांना पाठवतो, ती व्यक्ती डोळ्यासमोर येते.
तेव्हा

...अजून पुढं आहे →