मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

हात सुप्रभात

हातात हात घेतला तर मैत्री होते. दोन्ही हात वर जोडले तर भक्ती होते. हातावर हात आपटला तर टाळी वाजते. कुणाला हात दिला तर मदत होते. हाताचे महत्व इतके की अनेक ... ...अजून पुढं आहे →

नजर सुप्रभात

बघण्याची नजर प्रामाणिक असेल तर नजरेला दिसणारी प्रत्येक गोष्ट सुंदर दिसते.

अनुभव सुप्रभात

छापलेली पुस्तके वाचल्याने खरे ज्ञान मिळत नाही. अनुभवाचे पुस्तक वाचल्याने खरे ज्ञान मिळते. कारण छापलेल्या पुस्तकांचे लेखक अनेक असतात पण अनुभवाच्या पुस्तकाचे लेखक आपण स्वत: असतो!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०