मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
शुभ सकाळ

रोजच "शुभ सकाळ" म्हणाल्यावर दिवस
चांगला जातो असं काही नाही किंवा
पाठवणारा खुप मोठा तज्ञ असतो असंही नाही.
पण शुभ सकाळ पाठवताना आपण ज्यांना पाठवतो, ती व्यक्ती डोळ्यासमोर येते.
तेव्हा

...अजून पुढं आहे →

सुप्रभात
आपली माणसं

"काय चुकलं" हे शोधायला हवं,
पण आपण मात्र "कुणाचं चुकलं" हेच शोधत राहतो.
आपली माणसं मोठी करा,
आपोआप आपणही मोठे होऊ!

सुप्रभात
आनंद

जगण्याचा आनंद हा आपल्या अवती भवतीच असतो,
फक्त त्याला शोधता आलं पाहिजे!