मराठी संदेश: सुप्रभात
सुप्रभात! शुभ सकाळ शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

सुप्रभात
सत्य, पावित्र्य आणि निस्वार्थ वृत्ती...

ज्या माणसाच्या ठायी सत्य, पावित्र्य आणि निस्वार्थ वृत्ती या तीन गोष्टी असतील, त्या माणसाचा नाश करण्याची क्षमता विश्वातील कोणत्याही शक्तीत नाही.

ह्या तीन गोष्टी असल्यावर अखिल विश्व जरी विरोधात

...अजून पुढं आहे →

सुप्रभात
कर्म

देवापेक्षा कर्माची भीती बाळगावी!
एक वेळ देव माफ करील पण कर्म नाही.
फुंकर मारून आपण दिवा विझवु शकतो, पण अगरबत्ती नाही.
कारण ज्याचे कर्तृत्व दरवळते त्याला कोण विझवु शकतो!

सुप्रभात
आयुष्य हे...

आयुष्य खूप लहान आहे
प्रेमाने गोड बोलत रहा!
धन-दौलत कोण कोणाला देत नसतं,
फक्त माणुसकी जपत रहा!