मराठी संदेश: शुभ रात्री
शुभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

साथ शुभ रात्री

दिवा म्हणे वातीला,
सांग मानव जातीला!
सुखासोबत दुखातही रहा,
एक दुसऱ्याच्या साथीला!!

गोडवा शुभ रात्री

मातीतला ओलावा जसा झाडांची मुळ पकडून ठेवतो तसं शब्दातील गोडवा माणसातील नातं जपून ठेवतो!

पर्याय शुभ रात्री

वाईट बातमीला पंख असतात तर, शुभ बातमीला पायच नसतात. आयुष्यात जिथं पर्याय म्हणुन कुणी नसतं तिथं उत्तर म्हणुन स्वतःच उभं राहायचं असतं!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०