मराठी संदेश: शुभ रात्री
शभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

शुभ रात्री
आठवण

तुम्हांला आठवण येत नाही आणि
आम्ही विसरू शकत नाही!
तुमचं आमचं नातं एवढं मस्त आहे की,
तुम्ही विचारू शकत नाही आणि
आम्ही सांगू शकत नाही!

शुभ रात्री
आयुष्य

निशिगंधा सारखं सुगंधित होत जावं,
आनंदाच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावं!
अश्रु असोत कुणाचेही,
आपणच विरघळुन जावं!
नसोत कुणीही आपलं,
आपण मात्र सर्वांचं व्हावं!!

शुभ रात्री
नाती

कधी कधी मजबूत हातांनी पकडलेली बोटंसुदधा निसटुन जातात.
कारण नाती ताकदीने नाही, मनाने निभवायची असतात!