मराठी संदेश: शुभ रात्री
शभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

शुभ रात्री
खरी किंमत

तहान नसताना पाण्याची बाटली गच्च भरलेली असेल तरी तिची किंमत वाटत नाही पण सणकून घसा कोरडा पडला की बाटलीच्या तळाशी शिल्लक असलेलं घोटभर पाणी देखील अमृतासमान मोलाचं वाटतं. माणसाचं पण

...अजून पुढं आहे →

शुभ रात्री
मन...

चेहऱ्यावरचं तेज हे तुमच्या अंतःकरणातल्या विचारावर अवलंबून असतं. मनात आत्मविश्वास असला की चेहरा तेजस्वी दिसतो. मनात इतरांविषयी प्रेम असलं की चेहरा सात्विक दिसतो. मनात इतरांविषयी आदर असला की चेहरा नम्र

...अजून पुढं आहे →

शुभ रात्री
योग्य दिशा...

चुकिच्या दिशेने जात असलेल्या समूहा सोबत जाण्यापेक्षा एकटे चालणे उत्तम!