मराठी संदेश: शुभ रात्री
शुभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

जाणीव शुभ रात्री

दिसणं आणि असणं यापेक्षा जाणवणं महत्वाचं!

आनंद शुभ रात्री

आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी या पाण्यासारख्या असतात. ओंजळीत येतात आणि क्षणात निसटून जातात. मग ते सुख असो किंवा दुःख. जीवनातील हर एक क्षण हातातून निसटून जाण्याआधी आनंदात घालावावा..!

एक गोष्ट शुभ रात्री

घेण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती आहे ज्ञान. देण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती आहे दान. बोलण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती आहे सत्य. करण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०