मराठी संदेश: शुभ रात्री
शुभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

आनंद शुभ रात्री

आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी या पाण्यासारख्या असतात. ओंजळीत येतात आणि क्षणात निसटून जातात. मग ते सुख असो किंवा दुःख. जीवनातील हर एक क्षण हातातून निसटून जाण्याआधी आनंदात घालावावा..!

एक गोष्ट शुभ रात्री

घेण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती आहे ज्ञान. देण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती आहे दान. बोलण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती आहे सत्य. करण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती ... ...अजून पुढं आहे →

समाधान शुभ रात्री

जी माणसे “दुसऱ्याच्या” चेहऱ्यावर आनंद निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतात, ईश्वर “त्यांच्या” चेहऱ्यावरचा आनंद कधीच कमी होऊ देत नाही... आणि म्हणूनच ती समाधानी असतात.

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०