मराठी संदेश: शुभ रात्री
शभ रात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

शुभ रात्री
इमानदारी

निवडलेला रस्ताच जर इमानदारीचा व सुंदर असेल,
तर थकुन जाण्याचा प्रश्नच उरत नाही.
मग भले सोबत कुणी असो वा नसो!

शुभ रात्री
जगा

श्वास घेतोय तोवर जगून घ्यावं छान.
झाडालाही कळत नाही कोणतं गळेल पान!
आयुष्य म्हणजे,
शोधला तर अर्थ आहे,
नाहीतर नुसता स्वार्थ आहे!

शुभ रात्री
सांभाळा

खुप दूरवर पहाण्याच्या नादात,
चांगल्या गोष्टी अगदी जवळून निघून जातात.
त्यामुळे जे तुमच्या जवळ आहे तेच प्रेमाने सांभाळा,
मग त्या वस्तू असोत किंवा आपली माणसं!