मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
जबाबदारी

ज्या दिवशी जबाबदारीचं ओझं खांद्यावर येतं ना..
त्या दिवसापासून "रुसायचा" आणि "थकायचा" अधिकार संपतो.

सामाजिक
संतती

संतती लायक असेल तर कमवून ठेवण्याची काहीच गरज नाही, कारण ते स्वतः कमविल्याशिवाय रहाणार नाहीत.

आणि संतती नालायक असेल, तर अजिबात कमवून ठेवण्याची गरज नाही. कारण आपल्या समोरच

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
पीछे मुड!

शाळेच्या कवायतीमध्ये "पीछे मुड" बोलताक्षणी, पहिला माणूस शेवटी आणि शेवटचा माणूस पहिल्या क्रमांकावर येतो.
आयुष्यातंही पुढे असण्याचा गर्व आणि शेवटी असण्याचे कधीच दुःख मानू नका.
माहिती नाही हे आयुष्यं

...अजून पुढं आहे →