मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
जोपर्यंत...

जोपर्यंत मनाला आशेचे पंख आहेत,
ह्रदयामध्ये ध्येयाचे वादळ आहे,
अंतःकरणात जिद्द आहे,
भावनांना फुलांचे गंध आहेत,
डोळ्यासमोर खुले आकाश आहे,
तोपर्यंत येणारा प्रत्येक क्षण तुमचाच आहे!

सामाजिक
दिवा मातीचा ...

दिवा मातीचा आहे की सोन्याचा हे महत्वाचं नसून तो अंधारात प्रकाश किती देतो हे महत्वाचं आहे.
त्याचप्रमाणे मित्र गरीब आहे की श्रीमंत आहे हे महत्वाचं नसून तो तुमच्या संकटात किती

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
असणं महत्त्वाचं!

स्त्रीचं कुटूंबातील स्थान एखाद्या हारातल्या दोऱ्याप्रमाणे असतं...
दिसणं महत्त्वाचं नाही तर असणं महत्त्वाचं!