मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
ह्रदयावर राज्य

रस्ता सुंदर असेल तर नक्की विचारा तो कोठे जातो पण धेय्य सुंदर असेल तर मात्र रस्ता कसा आहे हे बघू नका. त्या रस्त्यावर चालत रहा.
डोकं शांत असेल तर निर्णय

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
आयुष्यात एकदा...

आयुष्यात एकदा... इतका मोठा पाऊस पडावा कि, इगो सगळा वाहून जावा...
आयुष्यात एकदा... इतकं कडक ऊन पडावं कि, जवळच्या सावल्यांचं महत्व कळावं...
आयुष्यात एकदा... इतकी जबरदस्त थंडी पडावी कि, सगळी

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
एक काहीतरी नक्कीच संपलय !!

मामाचं पत्र हरवलंय की
पत्र लिहिणारा मामाचं हरवलाय ?
एक काहीतरी नक्कीच हरवलंय !

कोंबड्याचं आरवण थांबलंय की
ती सकाळ व्हायचीच थांबलीय ?
एक काहीतरी नक्कीच थांबलय !
...अजून पुढं आहे →