मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
प्रगती

प्रगती करणारा माणूस दुसऱ्या च्या वाटेत अडथळा निर्माण करत नाही आणि अडथळा निर्माण करणारा माणूस प्रगती करत नाही!

सामाजिक
मी आहे ना!

"मी आहे ना तू घाबरु नकोस", या शब्दात एवढी ताकद आहे कि
कमजोर व्यक्तिला कोणतेही आव्हान ऊचलण्यासाठी एक प्रकारचे शरीरात
दिले जाणारे ग्लुकोजच आहे.
संकटात नेहमी दिलासा देणारी व्यक्ती ही

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
अनुभूती

ना दूर राहील्यामुळे नाती तुटतात,
ना जवळ राहील्याने जोडली जातात.

हे तर अनुभूतीचे पक्के धागे आहेत,
जे आठवणं काढण्याने आणखी मजबूत होतात!