मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
ठेच

नेहमी छोट्या छोट्या चुका सुधारायचा प्रयत्न करा.
कारण मनुष्याला डोंगराने नाही तर छोट्या दगडानेच ठेच लागते!

सामाजिक
आपली माणसं

पैशांची गरज भासली तर ते व्याजानेही मिळतात पण,
माणसाची साथ व्याजाने मिळण्याची सुविधा अजुन तरी सुरु झालेली नाही. म्हणून नाती जपा.
आनंदात काय परकेसुद्धा सामील होतात पण न बोलवता दु:खात

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
सौंदर्य

सौंदर्या पेक्षा स्वभावावर प्रेम करा कारण,
सौंदर्य फसवेल पण स्वभाव नाही!