मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

हात सामाजिक

हातात हात घेतला तर मैत्री होते. दोन्ही हात वर जोडले तर भक्ती होते. हातावर हात आपटला तर टाळी वाजते. कुणाला हात दिला तर मदत होते. हाताचे महत्व इतके की अनेक ... ...अजून पुढं आहे →

माणूस सामाजिक

माणूस...
"आश्रय" दिला तर डोक्यावर चढतो
"उपदेश" दिला तर रुसून बसतो
"आदर" केला तर गुलाम समजतो
"उपकार" केला तर घमेंड समजतो
"क्षमा"केली तर दुर्बल समजतो
"विश्वास" केला तर घात करतो
...अजून पुढं आहे →

नजर सामाजिक

बघण्याची नजर प्रामाणिक असेल तर नजरेला दिसणारी प्रत्येक गोष्ट सुंदर दिसते.

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०