मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
किती दिवसाचे आयुष्य असते?

किती दिवसाचे आयुष्य असते? आजचे अस्तित्व उद्या नसते.
मग जगावे ते हसून-खेळून कारण या जगात उद्या काय होईल ते कोणालाच माहित नसते.
एकत्र येणे ही सुरवात, एकामेकांसोबत राहणे ही

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
जर देव...

जर देव तुमच्या प्रार्थनेला लगेच फळ देत असेल, तर तो तुमचा त्याच्यावरचा विश्वास वाढवत आहे.
जर देव तुमच्या प्रार्थनेला काही काळाने फळ देत असेल, तर तो तुमचा संयम वाढवत

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
संसार म्हणजे चालायचच.

घर कितीही आवरलं तरी दिवसभर पसरायचंच.
कट्टा पुसून ठेवला की दुध उतू जायचंच.
संसार म्हणजे चालायचच.

रविवारी एखाद्या खूष होऊन हॉटेलात मोठ्ठ बिल करायचं.
खिरीतल्या वेलदोड्याचे टरफल मात्र चहाच्या

...अजून पुढं आहे →