मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

हो आणि नाही सामाजिक

"हो" आणि "नाही" हे दोन छोटे शब्द असले तरीपण ते वापरताना खूप विचार करावा लागतो. जीवनात बऱ्याच गोष्टी आपण गमावतो, केवळ "नाही" लवकर बोलल्यामुळे, आणि "हो" उशिरा बोलल्यामुळे!

शोध सामाजिक

जे हरवले आहेत ते शोधल्यावर परत मिळतील. पण जे बदलले आहेत ते मात्र कधीच शोधून मिळणार नाहीत!

गुंतवणूक सामाजिक

आयुष्यात फुकट कहीच मिळत नाही. देवापर्यंत पोहोचायला देखील श्रध्देची गुंतवणूक करावी लागते!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०