मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
जबाबदारी

आयुष्यात जबाबदारी स्वीकारा.
जिंकलात तर नेतृत्व कराल अन्
हरलात तर मार्गदर्शन कराल!

सामाजिक
धार आणि आधार

शब्द बोलताना शब्दाला धार नको तर
आधार असला पाहिजे,
कारण धार असलेले शब्द मन कापतात आणि
आधार असलेले शब्द मन जिंकतात!

सामाजिक
सत्य, पावित्र्य आणि निस्वार्थ वृत्ती...

ज्या माणसाच्या ठायी सत्य, पावित्र्य आणि निस्वार्थ वृत्ती या तीन गोष्टी असतील, त्या माणसाचा नाश करण्याची क्षमता विश्वातील कोणत्याही शक्तीत नाही.

ह्या तीन गोष्टी असल्यावर अखिल विश्व जरी विरोधात

...अजून पुढं आहे →