मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
बाजार

आयुष्यभर साथ देणारीच माणसे जोडा. नाहीतर तासभर साथ देणारी माणसं बस मध्ये पण भेटतात.
कधीही आपल्या दुःखाचा आणि सुखाचा बाजार मांडू नका. कारण इथे प्रत्येक जण मतलबी झालाय.
अगरबत्ती देवासाठी

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
आत्मविश्वास

चांगलेच होणार आहे हे गृहीत धरून चला.
बाकीचं परमेश्वर पाहून घेईल हा विश्वास मनात असला कि येणारा प्रत्येक क्षण आत्मविश्वासाचा असेल!

सामाजिक
आयुष्य छान आहे

आयुष्य छान आहे, थोडे लहान आहे!
रडतोस काय वेड्या? लढण्यात शान आहे!
काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे!
उचलून घे हवे ते, दुनिया दुकान आहे!
जगणे निरर्थक

...अजून पुढं आहे →