मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सुखांत सामाजिक

रोज विसरावा तो अहंकार, नित्य स्मरावा तो निरंकार!
काम, क्रोध करतो सर्वनाश, अति लोभात होतो विनाश!
हृदयात ठेवा भाव निस्वार्थ, अनुभवावे सुख ते परमार्थ!
मितभाषी असतो सदासुखी, व्यर्थ बोलेल तो ... ...अजून पुढं आहे →

आयुष्य हे सामाजिक

आपले विचार सरळ असले ना मग, आयुष्यात येणारी वळण कितीही वाकड़ी असली तर काही फरक पडत नाही.

आयुष्य हे सामाजिक

एकमेकांविषयी बोलण्यापेक्षा एकमेकांशी बोला, तुमचे खूप सारे गैरसमज दूर होतील. आयुष्याचे गणित खूप वेळा केलं पण सुख दुःखाची आकडेमोड कधी जमलीच नाही. जेंव्हा गोळा बेरीज झाली तेंव्हा समजले की आठवण ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०