मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
कर्म

निःस्वार्थ कर्म करत रहावं!
जे होईल, ते चांगलच होईल.
थोडं लेट होईल, पण लेटेस्ट होईल!

सामाजिक
प्रतिक्रिया...

एकदा एक साप सुतारकामाच्या वर्कशॉप मध्ये पोचला. वळवळत जात असताना तो एका करवतीला घासून गेला आणि त्यामुळे त्याला किंचितशी जखम झाली, झटकन तो वळला आणि त्याने करवतीचा चावा घेतला. त्याच

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
समज

माणसं समजून घेणं जेंव्हा कठीण असतं, तेंव्हा परिस्थिती समजून घ्यावी!