मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
निरोगी मन

दुसऱ्याला आनंदी बघायला आवडणं हे अतिशय निरोगी मनाचं लक्षण आहे!

सामाजिक
व्यवहार

व्यवहार तर भरपूर होतात. मात्र जीवनात सुख विकणारा आणि दुःख विकत घेणारा कधीच भेटत नाही!

सामाजिक
शब्द हे..

शब्द हे एखाद्या चावी सारखे असतात.
कधी मन मोकळं करतात तर कधी तोंड बंद करतात.