मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
नातं

"चल नां नातं रिचार्ज करु"...

आपल्यातलं बोलणं संपलं असेल तर
पुन्हा एकदा टॉक टाईम भरु...
चल ना, पुन्हा एकदा नातं रिचार्ज करु...

मनामध्ये काही अडलं असेल तर...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
आयुष्य हे...

आयुष्य हे एकेरी मार्गासारखं आहे.
मागे वळून पाहू शकतो पण,
मागे जाता येत नाही.
म्हणून प्रत्येक क्षण आनंदात जागा.

सामाजिक
नातं

कधी समजून घ्या...
कधी समजून सांगा...
नातं असं टिकवा!