मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

परिस्थिती सामाजिक

दगडासारख्या कठीण परिस्थितीवर घाव घालण्याची जिद्द असली की मूर्तीसारखी सुंदरता आयुष्याला लाभते!

गर्व सामाजिक

"वय" आणि "पैसा" यावर कधीच गर्व करु नये, कारण ज्या गोष्टी मोजल्या जातात त्या नक्कीच संपतात!

गुण दोष सामाजिक

आपण आपले "गुण" ओळखावे, "दोष" सांगण्यासाठी लोक आहेतच. पाऊल टाकायचे असेल तर "पुढे" टाकावे, "मागे" ओढायला लोक आहेतच. स्वप्न पाहायचे असतील तर "मोठेपणाचे" पहावे, "कमीपणा" दाखवायला लोक आहेतच!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०