मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक

पापाच्या पैशातून पुण्याची खरेदी करता येत नाही.

सामाजिक

शंका फक्त शंकेलाच जन्म देते.

सामाजिक

ज्या समयी माणसाची सावली सुद्धा सोबत देत नाही ती वेळ असते बाराची. म्हणून तर आपण म्हणतो - एखाद्याचे बारा वाजले.

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०