मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
खरी मजा

पायातून काटा निघाला की चालायला मजा येते, तसा मनातून अहंकार निघून गेला की आयुष्य जगायला मजा येते!

सामाजिक
बाबांचं पत्र

॥एका वडीलांचा तारूण्यात प्रवेश करणाऱ्या मुलास महत्वपुर्ण संदेश॥

माझ्या लाडक्या मुला..
मी जे पत्र तुला आज लिहितोय, ते तु निट वाच आणि ठरव..!

हवे तर, हे पत्र तु

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
आधार

ज्या पायरीचा सहारा घेऊन आपण पुढची पायरी गाठली आहे,
त्या पायरीला कधीच विसरू नये.
कारण त्या पायरीचा आधार घेतला नसता तर आपण पुढची पायरी कधीच ओलांडू शकलो नसतो!