मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
खरी किंमत

तहान नसताना पाण्याची बाटली गच्च भरलेली असेल तरी तिची किंमत वाटत नाही पण सणकून घसा कोरडा पडला की बाटलीच्या तळाशी शिल्लक असलेलं घोटभर पाणी देखील अमृतासमान मोलाचं वाटतं.
माणसाचं पण

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
ओलावा जपुया.

पूर्वी चार ढग एकत्र आले की मुसळधार पाऊस पडायचा. आता आभाळ ढगांनी अंधारले तरी थेंब निथळत नाही.
पूर्वी विहिरीत नुसता हात टाकला की हाताला पाणी लागायचं. आता बुडाशी जाऊन बसलं

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
चेहऱ्यावरचं तेज

चेहऱ्यावरचं तेज हे तुमच्या अंतःकरणातल्या विचारावर अवलंबून असतं.
मनात आत्मविश्वास असला की चेहरा तेजस्वी दिसतो.
मनात इतरांविषयी प्रेम असलं की चेहरा सात्विक दिसतो.
मनात इतरांविषयी आदर असला की चेहरा नम्र

...अजून पुढं आहे →