मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
स्वार्थाचा विचार

ज्यावेळी माणूस स्वतःच्या स्वार्थाचा विचार न करता कार्य करतो त्त्यावेळी त्याच्या हातून सर्वोत्तम कार्य घडते.
त्या कार्यामुळे समाजात ती व्यक्ती प्रभावी ठरते. निरपेक्ष भाव ठेवला तरच आपण योग्य कार्य करू

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
एकटे चालणे उत्तम.

चुकिच्या दिशेने जात असलेल्या समूहा सोबत जाण्यापेक्षा एकटे चालणे उत्तम.

सामाजिक
ता-यांकडे बघा

मी विशिष्ट प्रदेशाचा, देशाचा ही भावना गळून पडण्यासाठी ता-यांकडे बघा कारण तेव्हा तुम्ही एका अवकाशाचे झालेला असता.
- कल्पना चावला