मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
सुख हे..

सुखाचे दिवस आपल्याकडं चालत येतील म्हणून वाट पाहत बसला तर कदाचित आयुष्यभर वाट पहावी लागेल. पण आपण सुखी आहोत असं आपण ठरवलं तर आपण आयुष्यभर सुखी राहू!

सामाजिक
जीवन...

वळणावळणाची असते म्हणून ती वाट असते
क्षितिजापाशी झुकते म्हणून ते आकाश असते
क्षणोक्षणी रंग बदलते म्हणून ते जीवन असते आणि
शब्दाविना जपली जाते म्हणून ती मैत्री असते.

सामाजिक
आशीर्वाद

देवाकडं काही मागायचं असेल तर नेहमी "आईचं स्वप्न पूर्ण व्हावं" हा आशीर्वाद मागा. तुम्हाला कधी स्वत:साठी काही मागायची गरज पडणार नाही.