मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
मानसिकता

नशीबही आपल्यासमोर हरायला तयार असतं, फक्त आपली मानसिकता जिंकण्याची पाहिजे!

सामाजिक
सुखी व्हा

भांडण झाल्यास महत्त्वाचा प्रश्न उरतो की माघार कुणी घ्यायची?
माऊली म्हणतात, ज्याला सुखी व्हायचे आहे त्याने पहिली माघार घ्यावी.
"अहंकार" ही सर्व नात्यांना सुरुंग लावणारी वात आहे.
आपण

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
कमीपणा

कमीपणा घेणारे कधीच लहान अथवा चुकीचे नसतात.
कारण कमीपणा घेण्यासाठी खूप मोठे मन असावे लागते!