मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
व्यक्तिमत्व

स्वतःतील उणिवा लपवून, दुसऱ्यांच्या चुका दाखवून आपलं व्यक्तिमत्व सिद्ध होत नसतं!

सामाजिक
सल्ला

सल्ला हा नेहमी स्पष्ट वक्त्याकडून घ्यावा, गोड बोलणार्‍यांकडून नाही!

सामाजिक
वाटणी - एक उत्तम उदाहरण

वाटणी - एक उत्तम निर्णय..

वडील - बापुराव
मोठा मुलगा- राकेश, मधला- सुरेश आणि धाकटा- मुकेश

राकेश: "बाबा! पंचमंडळी जमली आहे, आता वाटणी करा." ...अजून पुढं आहे →