मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
साथ

चूक झाली की साथ सोडणारे बरेच असतात.
पण चुक का झाली आणि ती कशी सुधारायची
हे सांगणारे फार कमी असतात.

सामाजिक
आयुष्य खूप सुंदर आहे!

प्रेमाने मेसेज पाठवित रहा!
धन-दौलत कोण कोणाला देत नाही,
फक्त माणुसकी जपत रहा!
प्रसंग कोणताही असो,
सुखाचा की दुःखाचा,
त्यासाठी कोणी हाक दिली तर प्रेमाने साथ द्या!

सामाजिक
विचारसरणी

टेकडीवरच्या सुर्याची पण काय गंमत असते ना!
पूर्वकडे असला की तो सुर्योदय, पश्चिमेकडे असला तर सूर्यास्त!

माणसाच पण तसचं आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या मनाप्रमाणे वागला तर चांगला आणि मनाविरूध्द वागला

...अजून पुढं आहे →