मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
व्यवस्थापन

खुप त्रास असतानाही प्रामाणिक रहाणे, संपत्ती भरपुर असतानाही साधे रहाणे, अधिकार असतानाही नम्र रहाणे आणि रागात असतानाही शांत रहाणे यालाच जीवनाचे व्यवस्थापन म्हणतात!

सामाजिक
गरीबांचे जगणे..

गरीबांचे जगणे आज श्रीमंताची फॅशन होत आहे!
जसं...
गुळाचा चहा,
कोरा चहा,
ज्वारीची भाकरी अन् ठेचा,
फाटलेली पॅन्ट,
चुलीवरचे जेवण...
म्हणूनच गरिबी हीच खरी जगण्याची श्रीमंती

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
आपल्या आयुष्यात...

आपल्या आयुष्यात कोण येणार हे काळ ठरवतो. आपल्याला आयुष्यात कोण हवं हे आपल मन ठरवतं.
पण आपल्या आयुष्यात कोण टिकून राहणार हे आपली वागणूक ठरवतं!