मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे सामाजिक

आयुष्य ही फार अवघड शाळा आहे. कॉपी करता येत नाही, कारण प्रत्येकाची प्रश्नपत्रिका वेगळी असते!

संधी सामाजिक

संधी येत नसते, आपण ती आपल्या कार्यातुन निर्माण करायची असते. नाव नाही झालं तरी चालेल पण काम असं करा की लोकांनी आपलं नाव काढल पाहिजे.

गुन्हा आणि यश सामाजिक

आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा, आपल्यामुळे दुसऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येणे हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे आणि आपल्यासाठी कोणाच्या डोळयात पाणी येणे हे सर्वात मोठे यश आहे.

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०