मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
सल्लागार

जीवनात आपला सल्लागार कोण आहे, हे फार महत्वाचे आहे. पराक्रमी तर दुर्योधन पण होता मात्र विजय अर्जुनाचाच झाला! कारण दुर्योधन शकुनीचा सल्ला घेत होता आणि अर्जुन श्रीकृष्णाचा!

सामाजिक
नेत्रुत्व

कोणत्याही क्षेत्रात नेत्रुत्व करणे म्हणजे हुकुमत गाजवने नसून, जबाबदारी स्वीकारून लोकांना योग्य दिशा दाखवून, सोबत घेवुन प्रगती करणे होय.

सामाजिक
व्यक्ती आणि व्यक्तिमत्व

बळ आल्यावर प्रत्येक पाखरानं आभाळात जरूर उडावं, पण ज्या घरट्याने आपल्याला ऊब दिली ते घरटं कसं विसरावं. एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा. कारण, व्यक्ती कधी ना कधी

...अजून पुढं आहे →