मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
सावली

आयुष्यात कधीच कोणावर जास्त अवलंबून राहू नका.
कारण अंधार पडल्यावर स्वतःची सावली देखील सोडून जाते!

सामाजिक
माणसं...

खरं बोलणारी माणसं बहुतांश वेळा एकटी पडतात.
कारण लोकांना, मनात पाप ठेवणारी पण तोंडावर गोड बोलणारी माणसंच जवळची वाटतात!

सामाजिक
जगा या क्षणांना...

हळूहळू वय निघून जातं...
जीवन आठवणींच पुस्तक बनून जातं!
कधी कुणाची आठवण खूप सतावते...
कधी आठवणींच्या आधारे जीवन निघून जातं!

किनाऱ्यांवर सागराचा खजाना नाही येत..
पुन्हा जीवनात मित्र जुने

...अजून पुढं आहे →