मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

साथ सामाजिक

माणसाने कितीही प्रयत्न केले तरी, अंधारात सावली, म्हातारपणात शरीर आणि आयुष्याच्या शेवटच्या काळात पैसा कोणाचीच साथ देत नाही!

परिस्थिती सामाजिक

परिस्थिती जेव्हा अवघड असते तेव्हा व्यक्तीला "प्रभाव आणि पैसा" नाही तर "स्वभाव आणि संबंध" कामाला येतात!

हसत रहा सामाजिक

हसत राहिलात तर संपूर्ण जग
आपल्याबरोबर आहे…
नाहीतर डोळ्यातल्या अश्रूंना पण
डोळ्यामध्ये जागा नाही मिळत!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०