मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
आयुष्य हे...

सुख दु:खाच्या वाटेवरून जाताना...
मित्र मिळवायचे असतात,
शत्रू वजा करायचे असतात,
सुखानी गुणायचे असते,
दु:खानी भागायचे असते,
उरते ती बाकी समाधान असते!

सामाजिक
आदर

स्त्रियांचा आदर करेल तोच खरा मर्द.
मिशा तर झुरळाला पण असतात!

सामाजिक
हिशोब

कोण हिशोब ठेवणार,
कोणाला किती दिले अन्
कोणी किती वाचवले!
म्हणुन ईश्वराने सोपा उपाय केला,
सर्वांना रिकाम्या हाताने पाठवले अन् रिकाम्या हातानेच बोलावले!