मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
नियती

नियत कितीही चांगली असुद्या, ही दुनिया आपल्या दिखाव्यावरुन आपली किंमत ठरवत असते. मात्र आपला दिखावा कितीही चांगला असुद्या, नियती आपली नियत ओळखुनच आपल्याला फळ देत असते.

सामाजिक
जीवन

जीवन जगताना जगाचा जास्त विचार करू नका. कारण जग ज्याच्याकडे काही नाही त्याला हसतं आणि ज्याच्याकडे सर्व काही आहे त्याच्यावर जळतं.

सामाजिक
मैत्री

मैत्री करायची तर अशी करायची की ती व्यक्ती आपल्या बरोबर बोलो या ना बोलो पण त्या व्यक्तिने कधी मैत्री हा शब्द जरी ऐकला तरी त्याला आपली आठवण आली पाहीजे!