मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

संधी सामाजिक

संधी येत नसते, आपण ती आपल्या कार्यातुन निर्माण करायची असते.
नाव नाही झालं तरी चालेल पण काम असं करा की लोकांनी आपलं नाव काढलं पाहिजे.

हसत रहा... सामाजिक

माणूस जेवढा आजाराने थकत नाही त्यापेक्षा जास्त विचाराने थकतो!
म्हणून हसत राहा. विचार सोडा.
आपण आहात तर जीवन आहे हीच संकल्पना मनी बाळगा!

नाती... सामाजिक

नात्यांना मधुर आवाजाची अणि सुंदर चेहऱ्याची गरज नसते.
गरज असते ती फक्त सुंदर मनाची अणि अतुट विश्वासाची!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०