मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
आदर

आदर हा गुंतवणूकी सारखा आहे.
जेंव्हा आपण इतरांना देतो,
तेंव्हा त्याची परतफेड दुपटीने होते!

सामाजिक
नाती

बोलणं बंद झाल्याने सगळीच नाती तुटत नसतात.
पण काही नाती तुटू नयेत म्हणून बोलणं बंद करावं लागतं!

सामाजिक
मनाची श्रीमंती

एखादयाजवळ आपल्या अशा आठवणी ठेवुन जा, की नंतर त्यांच्याजवळ आपला विषय जरी निघाला तर, त्यांच्या ओठांवर थोडसं हसु आणि डोळयात थोडसं पाणी नक्कीच आलं पाहीजे!
पैशाने गरीब असलात तरी चालेल

...अजून पुढं आहे →