मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
वेदना

आपल्या वेदनेवर कुणी हसले तरी चालेल परंतु आपल्या हास्यामुळे कोणाला वेदना होता कामा नये.

सामाजिक
मन

मन प्रसन्न असो वा नसो पण चेहरा नेहमीच हसरा असावा. कारण दुनिया चेहरा पहाते मन नाही.

सामाजिक
जीवन

शोध चांगल्या जीवनाचा होता, म्हणुन खुप शोधत गेलो. जीवन मिळांल नाही पण अनुभव खुप मिळाले.
कोणी येऊन मला बोललं कि तु एवढा आंनदी का असतो?

मी बोललो

...अजून पुढं आहे →