मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
ताकद

जीवनात कधीही कुणाला कमी समजू नका. कारण पूर्ण जगाला बुडवण्याची ताकद ठेवणारा समुद्र, तेलाचा एक थेंब नाही बुडवू शकत!

सामाजिक
मन

मन शांत ठेवायला आणि उत्तराची प्रतिक्षा करायला शिकलात तर बहुतेक सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुमचं मन तुम्हाला देतं!

सामाजिक
वेळ, विश्वास आणि मानसन्मान

वेळ, विश्वास आणि मानसन्मान हे असे पक्षी आहेत की हे जर उडून गेले की पुन्हा येत नाहीत!