मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

विजय सामाजिक

यशस्वी भरपूर जण असतात, परंतु समाधानी फार कमी असतात.
यश हे जरी आपल्या कर्तृत्वाचा विजय असला तरीही,
समाधान हा आपल्या मनाचा विजय असतो!

सौंदर्य व स्वभाव सामाजिक

सौंदर्या पेक्षा स्वभावावर प्रेम करा कारण,
सौंदर्य फसवेल पण स्वभाव नाही!

सन्मान सामाजिक

झुकणे याचा अर्थ आत्मसन्मान घालविणे हा होत नाही.
प्रत्येक किमती वस्तू उचलण्यासाठी झुकावेच लागते.
ईश्वराचा आणि वडीलधाराऱ्यांचे आशिर्वाद त्याचपैकी एक आहे!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०