मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

समस्या सामाजिक

आयुष्यातल्या असंख्य समस्यांची फक्त दोनच कारणं असतात.
एकतर आपण विचार न करता कृती करतो,
किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचारच करत बसतो!

परीस सामाजिक

माणसाने सोनं व्हावं किंवा सोन्यासारखं व्हावं असं आपण नेहमी म्हणतो. परंतू सोन्याचा तसा उपयोग काय?
तिजोरी पुरतं, शोभेपुरतं किंवा एखादी गरज भागवणं!
बस्स एवढचं ना...?

मला वाटतं .... ... ...अजून पुढं आहे →

तक्रार करणं सोडा.. सामाजिक

कर्ण कृष्णाला विचारतो - "माझा जन्म झाल्याबरोबर माझ्या आईने मला सोडून दिले, कारण मी अनौरस संतती होतो. यात माझी काय चूक होती?

मला द्रोणाचार्यांनी शिक्षण नाकारलं, कारण मी क्षत्रिय ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०