मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
बायकोला किती किंमत द्यायची ?

नाते अर्धांगीनीचे...

एक रामलाल नावाचा घरगडी होता. तो आपल्या बायकोला खूप घाबरत असे. दिसायला हट्टा कट्टा होता पण तरी देखील बायकोला घाबरत असे. एक दिवस मालकाने त्याला विचारले रामलाल

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
तीन गोष्टी

अशा व्यक्तीवर जास्त विश्वास ठेवा, जी व्यक्ती आपल्या अंतःकरणातील या तीन गोष्टी ओळखेल:
हसण्यामागील दुःख
रागवण्यामागील प्रेम आणि
शांत राहण्यामागील कारण.

सामाजिक
माणुसकी

माणूस इतर गोष्टीत कितीही कच्चा असला तरी चालेल, पण तो माणुसकी मध्ये पक्का असला पाहिजे.
पद महत्त्वाचे नसते, आपल्या विचारांची गुणवत्ता महत्वाची असते.