मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे सामाजिक

काही गोष्टी आयुष्य बदलून टाकतात,
मिळाल्या तरीही आणि
नाही मिळाल्या तरीही!

सत्य सामाजिक

गेले काही दिवस घरी राहिल्यावर जाणवू लागलय.
आपल्या गरजा खूप कमी आहेत. पण आपण धडपडतो.
त्या गरजेपेक्षा जास्त आपण त्या जीवनशैलीला आधीन झालो आहोत. आपल्याला खोट्या मिजासमध्ये मिरवण्याची सवय ... ...अजून पुढं आहे →

नावडत्या गोष्टी सामाजिक

न रुचणाऱ्या.. न आवडणाऱ्या गोष्टी सोडून द्यायला शिका.
कारण घेतलेला श्वास सोडल्याशिवाय
पुढला श्वास घेता येत नाही...!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०