मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
मनाने श्रीमंत रहा!

श्रीमंती अन पुढारीपणा हा केव्हा ना केव्हा वार्‍यावर ऊडुन जाणारच आहे. पण कायम टिकून राहणारी एकच गोष्ट ती म्हणजे आपलं व्यक्तीमत्व. म्हणून नेहमी मनाने श्रीमंत रहा!

सामाजिक
वेळ

वेळ दिसत नाही, पण खुप काही दाखवते.
आपलेपणाही खुपजण दाखवतात.
पण आपलं कोण आहे ते वेळच दाखविते!

सामाजिक
सत्कर्म

देवाचं स्मरण होण्यासाठी ज्ञान पाहिजे.
ज्ञान होण्यासाठी सदगुरु पाहिजे.
सदगुरु मिळण्यासाठी भाग्य पाहिजे.
भाग्य मिळण्यासाठी पुण्य पाहिजे.
आणि पुण्य मिळण्यासाठी...
"सत्कर्म" ही सर्वात श्रेष्ठ उपासना आहे.