मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
मनसोक्त जगा..

बालपण हरवले म्हणून खंत करत बसू नका. हसा, रडा, पळा, धडपडा, उडया मारा, खेळा, उगीचच मोठे झालो हे मनावर ओढवून
घेतलेले बंधन झुंगारून द्या. लक्षात घ्या हे जग आपल्यासाठी आणि

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
चोरी

चोरी..

"सर, ओळखलंत मला?
मी विश्वास, तुमचा विद्यार्थी, ४० वर्षांपूर्वीचा."

"नाही रे, नीट दिसत नाही आजकाल आणि स्मृतीही दगा देऊ लागली आहे. बरं ते जाऊ दे, तू

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
ब्रेक्स

ब्रेक्स..
एकदा प्राध्यापकांनी मुलांना प्रश्न विचारला, "कारमधे ब्रेक्स का लावलेले असतात?"

त्यावर निरनिराळी उत्तरे आली.
"थांबण्यासाठी.."
"वेग कमी करण्यासाठी.."
"अपघात टाळण्यासाठी.."

परंतू सर्वात चांगले उत्तर होते...
"जास्त वेगाने

...अजून पुढं आहे →