मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

माणसं मनातली...... सामाजिक

मोगऱ्याचं फूल ओंजळीत घेतलं की त्याचा गंध मनाला, शरीराला प्रसन्न करून जातो.
सहवासातील माणसाचं देखील असंच असतं.
काही माणसं काही क्षणातच मनाला खूप आवडतात, आपली होऊन जातात.
तर, काही कितीही ... ...अजून पुढं आहे →

आणि म्हातारी अमर झाली. सामाजिक

सत्य घटनेवर आधारित,
लेखक: मनवंतराव साळुंखे

रात्री बराच वेळ झाला होता. देवगडला जाणारी शेवटची बस वेळ होऊनही सुटत नव्हती. बस स्थानक तसे संपुर्ण रिकामे झाले होते. दोन चार प्रवाशी ... ...अजून पुढं आहे →

सौभाग्यलेणं... सामाजिक

एका मोठ्ठ्या कड्याच्या टोकावर उभी होती ती. समोर तळ न दिसणारी दरी. "जरासं वाकून बघायला काय हरकत आहे"... असा विचार करत ती थोडं पुढे सरकायला लागली, पण दगडावर साठलेल्या शेवाळ्याने ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०