मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
हिशोब

कोण हिशोब ठेवणार,
कोणाला किती दिले आणि
कोणी किती वाचवले!

म्हणुन ईश्वराने सोपा उपाय केला.
सर्वांना रिकाम्या हाताने पाठवले,
अन् रिकाम्या हातानेच बोलावले.

सामाजिक
प्रेम

जमेल तसे प्रत्येकाने कुणावर तरी प्रेम करावे..

कधी संमतीने ..कधी एकतर्फी ..
पण, दोन्हीकडे हि सेम करावे ..!!

प्रेम सखीवर करावे..
बहिणीच्या राखीवर करावे..!

आईच्या मायेवर करावे.....अजून पुढं आहे →

सामाजिक
वेळ

जो ज्ञानी असतो त्याला समजावता येतं.
जो अज्ञानी असतो त्यालाही समजावता येतं.
पण जो अभिमानी असतो त्याला कुणीही समजावून नाही सांगू शकत, त्याला फक्त वेळच समजावून सांगू शकते!

...अजून पुढं आहे →