मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
आयुष्य हे

तव्यावरची भाकरी जोपर्यंत उलट सुलट करून भाजत नाही तोपर्यंत ती फुलत नाही. तसचं, आयुष्याचे आहे. सुख दु:खाचे चटके जोपर्यंत बसत नाहीत तोपर्यंत तेही खुलत नाही.

सामाजिक
जीवन जगताना

लिहताना जपावं अक्षर मतातलं,
रडताना लपवावं पाणी डोळ्यातलं,
बोलताना जपावं शब्द ओठातलं आणि
हसताना विसरावं दुःख जीवनातलं!

सामाजिक
नाती

कधी कधी मजबूत हातांनी पकडलेली बोटंसुदधा निसटुन जातात.
कारण नाती ताकदीने नाही, मनाने निभवायची असतात!