मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

मुलांना काय घडवताय: गरुड की पोल्ट्रीची कोंबडी? सामाजिक

माझ्याकडे एक पालक त्यांच्या मुलाला घेऊन आले.....! मुलांचे शिक्षण कॉन्व्हेंटमध्ये झालेले.

पुढे विदेशातून इंजिनिअरिंग व एमबीए करून आलेला....! एक दोन व्यवसायात अपयश आलेले, नोकरीतही तग धरत नाही. महिना २०-२५ ... ...अजून पुढं आहे →

बहिर्जी नाईक- एक अज्ञात थोरपण.. सामाजिक

१०-१० दिस अन्नपाणी शिवाय राहतो,तर महिना महिना भर एकाच झाडावर दबा धरुन बसतो…! धावायला लागला तर वाऱ्याच्या कानफाटीत मारल्यासारखे धावतो, पुराच्या डोहात खुशाल उडी मारतो..!

तलवार, भाला, फरीगगदा, पट्टा, ... ...अजून पुढं आहे →

जोडणी सामाजिक

जोडणी...

आवरलं सगळं...
पुढे काय?
मोठ्ठा question mark!

५२ वर्षांचं सहजीवन...
शेवटी थकत चालले होते हे.
अन् मीही.
तरीही ,अजून हातीपायी धड होतो दोघंही.
वयानुसार थोडसं पथ्यपाणी.
तेवढं ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०