मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

स्टोव्ह सामाजिक

स्टोव्ह:
काय काळ होता तो खरंच!
घरात अगदी मजेशीर वातावरण असायचं...

स्टोव्ह मध्ये राॅकेल भरायला नरसाळे, पत्र्याची नळी असलेला पंप, पुढे काही वर्षांनी प्लॅस्टिकचा फुग्याचा व काॅक असलेला पंप ... ...अजून पुढं आहे →

देणं सामाजिक

देणं:

ऑफिसहून घरी आल्या आल्या झोपला तो... न जेवताच. मध्यरात्री त्याची झोप चाळवली ती, अचानक त्याला भरलेल्या थंडीमूळे. ताप येण्याची लक्षणं वाटली त्याला, नी त्याने बायकोकडे क्रोसिन मागितली. रिकाम्या ... ...अजून पुढं आहे →

विचार करा सामाजिक

वडील रडणाऱ्या बाळा ला घेऊन खेळण्याच्या दुकानात प्रवेश करतात. वडील बाहुली घेत आहेत बघून बाळ पण रडायचे बंद करून हसायला लागते!
पण काउंटरवर गेल्यावर पैसे देताना लक्षात आले की लेबल ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०