मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
आनंदी रहाण्याची इच्छा

डोळे कितीही छोटे असले तरीही, एका नजरेत सारं आकाश सामावण्याची ताकत असते.
आयुष्य ही एक देवाने दिलेली अमुल्य देणगी आहे, जे जगण्याची मनापासून इच्छा असायला हवी.
दु:ख हे काही

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
आव्हांन

रस्ता कितीही खड्यांनी भरलेला असला तरी एक चांगला बुट घालुन त्यावर आपण सहज चालु शकतो.
परंतु चांगल्या बुटामध्ये एक जरी खडा असला तर चांगल्या रस्त्यावर काही पावले चालणे

...अजून पुढं आहे →

सामाजिक
यश मिळवणे

माणसाला यश मिळवणे हे कोणाच्या आधारावर नसते, तर ते चांगल्या विचारावर असते...!
कारण आधार कायम सोबत नसतो, पण चांगले विचार कायम बरोबर राहतात.