मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
नाती

प्रामाणिक नाती पाण्यासारखी असतात.
रंग नाही, आकार नाही, ठिकाण नाही
तरी सुद्धा जीवनासाठी महत्वाची असतात!

सामाजिक
आयुष्य हे...

कालच्या वेदना सहन करत उद्या च्या सुखासाठी आज चाललेली जीवाची ओढाताण म्हणजे आयुष्य!

सामाजिक
जीवन हे

धावपळीच्या जगण्यामध्ये,
एक विसावा नक्की घ्यावा.
गरम गरम चहा घेऊन,
कामा मध्ये ऊत्साह आणावा.
मैत्रीच्या जिवनामध्येही,
आठवणीचा गाव यावा.
ह्रदयात जपलेल्या प्रत्येकाला,
रोज नक्की आवाज द्यावा!!