मराठी संदेश: सामाजिक
सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठीचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्रे

सामाजिक
खुप खुप ताकत लागते

खुप खुप ताकत लागते आलेलं अपयश पचवायला,
डोळ्यात आलेलं पाणी पुसून ओठांवर हसू खेळवायला. काहीतरी ध्येय लागतं आपल्याला आयुष्यात जगायला.
शेवटी अपयशाचीच गरज असते आयुष्यात खंबीर बनायला.

सामाजिक
एक निर्विवाद सत्य..

संध्याकाळच्या जेवणची चिंता करते ती आई...
आणि आयुष्याभराच्या जेवणाची चिंता करतात ते बाबा...

सामाजिक
जर तुम्ही धर्म कराल

गितेत श्रीकृष्णाने खुप मोठी गोष्ट सांगितली आहे..
जर तुम्ही धर्म कराल, तर देवाकडुन तुम्हांला मागावं लागेल, आणि जर तुम्ही कर्म कराल तर देवाला तुम्हाला द्यावचं लागेल...