मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य म्हणजे स्टेटस

समतोल मनासारखे कोणतेही व्रत नाही, समाधानासारखे कोणतेही सुख नाही, लोभासारखा कोणताही आजार नाही आणि दयेसारखे कोणतेही पुण्य नाही!

यश स्टेटस

यशाचा आनंद घ्या, पण पराभवाने शिकवलेले धडे कधीच विसरू नका!

दुःख स्टेटस

दुःख आणि त्रास अशी प्रयोगशाळा आहे, जिथे तुमची क्षमता आणि आत्मविश्वासाची परीक्षा घेतली जाते!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०