मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

स्टेटस
व्यक्तिमत्व

स्वतःतील उणिवा लपवून, दुसऱ्यांच्या चुका दाखवून आपलं व्यक्तिमत्व सिद्ध होत नसतं!

स्टेटस
सल्ला

सल्ला हा नेहमी स्पष्ट वक्त्याकडून घ्यावा, गोड बोलणार्‍यांकडून नाही!

स्टेटस
मनसोक्त जगा..

बालपण हरवले म्हणून खंत करत बसू नका. हसा, रडा, पळा, धडपडा, उडया मारा, खेळा, उगीचच मोठे झालो हे मनावर ओढवून
घेतलेले बंधन झुंगारून द्या. लक्षात घ्या हे जग आपल्यासाठी आणि

...अजून पुढं आहे →