मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

काटे स्टेटस

वाटेत पडलेले काटे चुकीच्या दिशेने पडलेल्या पावलांनाच इजा करून जातात!

कोमलता स्टेटस

कोमलतेत प्रचंड सामर्थ्य असतं. याचा अर्थ कोमलता म्हणजे दुर्बलता नव्हे आणि म्हणूनच खडक झिजतात आणि प्रवाह रुंदावत जातो!
व. पू. काळे

आयुष्य म्हणजे स्टेटस

समतोल मनासारखे कोणतेही व्रत नाही, समाधानासारखे कोणतेही सुख नाही, लोभासारखा कोणताही आजार नाही आणि दयेसारखे कोणतेही पुण्य नाही!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०