मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

स्टेटस
स्पर्धा

कुणी तरी पुढे गेला म्हणून, द्वेष करत बसण्यापेक्षा,
आपण मागे का राहीलो? हा विचार करा आणि चालत राहा.
स्पर्धा स्वत:शी करा जगाशी नाही!

स्टेटस
चांगलं

चांगली भुमिका, चांगली ध्येय आणि चांगले विचार असणारे नेहमी आठवणीत राहतात.
मनातही..
शब्दांतही... आणि
आयुष्यातही!

स्टेटस
हिशोब

कोण हिशोब ठेवणार,
कोणाला किती दिले आणि
कोणी किती वाचवले!

म्हणुन ईश्वराने सोपा उपाय केला.
सर्वांना रिकाम्या हाताने पाठवले,
अन् रिकाम्या हातानेच बोलावले.