मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

यश स्टेटस

यशाचा आनंद घ्या, पण पराभवाने शिकवलेले धडे कधीच विसरू नका!

दुःख स्टेटस

दुःख आणि त्रास अशी प्रयोगशाळा आहे, जिथे तुमची क्षमता आणि आत्मविश्वासाची परीक्षा घेतली जाते!

ओझं स्टेटस

आयुष्य सरळ आणि साधं आहे. ओझं आहे ते फक्त अपेक्षा आणि गरजांच!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०