मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

स्टेटस
प्रेम

जमेल तसे प्रत्येकाने कुणावर तरी प्रेम करावे..

कधी संमतीने ..कधी एकतर्फी ..
पण, दोन्हीकडे हि सेम करावे ..!!

प्रेम सखीवर करावे..
बहिणीच्या राखीवर करावे..!

आईच्या मायेवर करावे.....अजून पुढं आहे →

स्टेटस
वेळ

जो ज्ञानी असतो त्याला समजावता येतं.
जो अज्ञानी असतो त्यालाही समजावता येतं.
पण जो अभिमानी असतो त्याला कुणीही समजावून नाही सांगू शकत, त्याला फक्त वेळच समजावून सांगू शकते!

...अजून पुढं आहे →

स्टेटस
संगत

आयुष्यात संगतीला फार महत्व आहे.
कारण यश नेहमी चांगल्या विचारातुन येते
आणि विचार संगतीतून येतात.