मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

कमतरता स्टेटस

समोरच्या आव्हानांमुळे नाही तर आपण आपल्या कमतरतेमुळे हारतो!

नातं स्टेटस

नातं आपुलकीचं असावं,
एकमेकांना जपणारं असावं!
जवळ असो वा लांब,
नेहमी आठवणीत राहणार असावं!

आयुष्य स्टेटस

हरवलेल्या वस्तूही सापडू शकतात. पण, एकच गोष्ट अशी आहे की जी एकदा हातातून निसटली की,कोणत्याही उपायानं पुन्हा मिळू शकत नाही. आणि ती असते.. "आपलं आयुष्य".
म्हणूनच.....
मनसोक्त जगा!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०