मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

कसं करावं? स्टेटस

गप्प राहीलं की गैरसमज होतात आणि बोललं की वाद!
कसं करावं?

नजर स्टेटस

बघण्याची नजर प्रामाणिक असेल तर नजरेला दिसणारी प्रत्येक गोष्ट सुंदर दिसते!

मित्र स्टेटस

चांगले मित्र नेहमी "गुरु" समान असतात. मग ते वयाने लहान असोत वा मोठे!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०