मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

विश्वास स्टेटस

कसं होईल ह्या चिंतेत राहू नका!
सगळं ठीक होणारचं, ह्यावर विश्वास ठेवा!

देव माणूस स्टेटस

देवळातला देव सहज ओळखता येतो पण माणसातला देव ओळखायला पूर यावा लागतो. मग तो पाण्याचा असो अथवा भावनेचा!

नाती स्टेटस

ना दूर राहील्यामुळे नाती तुटतात ना जवळ राहील्याने जोडली जातात. हे तर अनुभूतीचे पक्के धागे आहेत, जे आठवण काढण्याने आणखी मजबूत होतात.

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०