मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

स्टेटस
संयम

संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे. कारण एक चांगला विचार अनेक वाईट विचारांना नाहीसा करतो.

स्टेटस
अंधार

आयुष्यात अंधार सुद्धा गरजेचा असतो...
चमकायचं असेल तर!

स्टेटस
मैत्री

मैत्री कृष्ण सुदामा सारखी असावी. एकाने गरीबीतही स्वतःचा स्वाभिमान सोडला नाही आणि दुसरऱ्याने धनवान असुनही त्याचा कधी अपमान केला नाही!